Zdrowie i środowisko

Zdrowie i środowisko

Przychodnia do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące – zdjęciowe aparaty rentgenowskie

Pracownie rentgenowskie, w których te urządzenia są stosowane, zostały uruchomione na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Przychodnia kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o indywidualną dozymetrię prowadzone przez akredytowane laboratorium.

Nadzór nad działalnością z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące prowadzi uprawniony inspektor ochrony radiologicznej.

Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez przychodni nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.